استان : تهران

ناحیه : منطقه 5 تهران
آدرس : نرسیده به دهکده المپیک زیبادشت بالاخیابان شهیدعلیزاده بوستان 2
تلفن : (021) 44702839

موقعیت مکانی مارا در نقشه بیابید